käyttöehdot

Tietosuojaseloste
8.5-2022
1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Juteko oy
Juha Myllynen
Jylhärannantie 1820
92500 Rantsila
info.klapitin@gmail.com
2 Rekisterin nimi
Juteko Oy:n ja Klapitin.fi verkkokaupan asiakas ja yhteistyökumppanirekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään laadukkaan asiakas ja yhteistyökumppanuus-suhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Myynnin, tavarantoimituksen, laskutuksen ja markkinoinnin eidistämiseksi.
5 Rekisterin tietosisältö
Yksityisasiakkailta: Nimi, yhteys- ja laskutustiedot. Lisäksi mahdolliset ostot, alennukset, toimitus, laskutus, reklamaatio, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot sekä suostumukset.
Yritysasiakkailta: Yrityksen nimi,, yhteys- ja laskutustiedot, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Lisäksi mahdolliset ostot, alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot sekä suostumukset.
6 Miten tietoja kerätään.
Rekisterissä oleva tieto kerätään yksityisasiakkaalta asiakas-suhteen aikana joka syntyy kaupan teossa tai tarjouspyynnöstä.
Yritysasiakkailta tietoa voidaan kerätä lisäksi mm ytj.fi palvelusta.
7 Tietojen luovutukset kolmannelle osapuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojaus
Rekisteri on salattu tietokanta, joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö pitää tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö pitää tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainonnassa. Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tällöin rekisteröity tulee ”unohdetuksi”.